preloader

Hur återlämnas en uthyrd biljett?

Skånetrafiken och Östgötatrafiken: Återlämning sker automatiskt efter den utlåningsperiod som uthyraren har valt. Biljetten överförs då per automatik tillbaka till uthyraren. Den som hyr en biljett inom Skånetrafiken eller Östgötatrafiken kan också välja att lämna tillbaka biljetten innan hyrestiden har avslutats, men debiteras trots detta med utgångspriset.

Västtrafik, Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken: Återlämning sker automatiskt kl 04:00 samma natt.