preloader

Hur återlämnas en uthyrd biljett?

Skånetrafiken och Östgötatrafiken: Återlämning sker automatiskt efter den utlåningsperiod som uthyraren har valt. Biljetten överförs då per automatik tillbaka till uthyraren.

Västtrafik, Länstrafiken Kronoberg och Hallandstrafiken: Återlämning sker automatiskt kl 04:00 samma natt.

UL: Återlämning sker inte alls. När en biljett är överförd är den hyrarens tills att den slutar gälla.