preloader

Hur länge kan jag hyra ut min biljett?

För Skånetrafiken och Östgötatrafiken: Vi har satt en spärr som innebär att inga nya transaktioner kan ske under 1 timme mellan 23:00-00:00. Denna spärr påverkar däremot inte pågående transaktioner, alltså biljetter som redan blivit accepterade innan 23:00

Vi har valt 1 dygn (24 timmar) som minsta alternativ när det gäller utlåning. Det är genom Tickital därmed inte tillåtet att låna ut en biljett en kortare period än 1 dygn. 

Om du vill göra en försäljning av en biljett via Tickital, väljer du alternativet “resterande tid” eller “remaining time” i Skånetrafikens och Östgötatrafikens app, vilket innebär att du inte kommer att få tillbaka din biljett.

För Västtrafik, Länstrafiken Kronoberg and Hallandstrafiken: Vi har satt en spärr på att hyra ut och hyra biljetter mellan 23.00-04.00. Biljetten återlämnas automatiskt 04.00 följande natt.

Inom UL så är det du som väljer längd. Tänk på att biljetten inte återlämnas till dig.