preloader

Var finns Tickital idag?

Tickital finns idag inom kollektivtrafiken inom UL, Skånetrafiken, Östgötatrafiken, Västtrafik, Hallandstrafiken och Kronobergs länstrafik.