preloader

Kan jag hyra eller hyra ut en biljett längre fram i tiden?

Du kan annonsera att en biljett är tillgänglig längre fram i tiden. Biljetten kan däremot inte bokas förrän datumet har slagit in.

I dagsläget kan man via Tickital endast hyra eller hyra ut en biljett från och med den aktuella dagen du gör eller tar emot en bokning.