preloader

Vad händer om jag mottagit en biljett som inte motsvarar den jag bokat?

Vid felaktigt mottagna eller överförda biljetter, vänligen kontakta vår support info@tickital.com eller skriv till oss i chatten med styrkande underlag (exempelvis skärmdump på biljetten i biljettutgivarens app).