preloader

Kostar det att använda Tickital?

Det kostar inget att annonsera hos Tickital, du kan skapa så många annonser du vill. Det enda du förbehåller dig till är att betalningar för uthyrningarna går genom Tickital.

Vid lyckad uthyrning av biljett behåller du 82% av beloppet, resterande 18% är Tickitals arvode och där ingår även Tickitals support.

Vi tar ingen avgift alls av den som hyr.